TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Döwlet

Adam hukuklaryna bagyşlanan maslahat

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň milli merkeziniň binasynda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 202-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasynyň tassyklanmagyna bagyşlanan maslahat geçirildi. 2021-nji...

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji direktory...

Konstitusiýa we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda bellenip geçiljek Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we...