TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKINDE

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 26-njy iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Paýtagtyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Aşgabadyň tetarlarynda we Döwlet sirkinde bu hepdäniň dynç alyş günlerinde nähili sahna eserleri we tomaşalar görkeziler? Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetine salgylanyp, şulary habar...