TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň hünärmeni

Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ulgamy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge hem-de döwrebaplaşadyrmaga we sanly ulgama geçmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Sanlylaşdyrmak işi ykdysadyýetiň ähli...

Elektron zähmet derderçesi

Ata Watan Eserleri
Sanly ykdysadyýetiň özi ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy ulgamy bolmak bilen, internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nusgany emele getirýär. Bu ýerde, esasan zähmet öndürijiliginiň artmagy, önümçilik...