TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky

Talyplar üçin karz hyzmaty

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzda bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak, hilini has-da ýokarlandyrmak, bank ulgamyna sanly tehnologiýalary giň­den ornaşdyrmak, Türkmenistanyň bilim ulgamynyň işini has-da...

Täze VISA kart ulanyşa girizildi : “Milli VISA”

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  Size täze “Milli VISA karty” atly bank kartyny hödürleýär!  “VISA“ halkara töleg ulgamy bilen utgaşdyrylan bank karty.  Bankyň web...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Halkara Duşuşyklaryň Täze Görnüşi : Wideo Görnüşde Iş Maslahaty

Wideo görnüşindäki iş maslahaty öňden bäri ullanyp gelinýän bolsa hem soňky döwürde has giňden ullanylýan iş maslahaty görnüşleriniň biri boldy. Şu nukdaýnazardan  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly...