TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltlik kitaby

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň, jemgyýetçilik...