Tag : Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň

SIZDEN GELENLER

28-nji aprel – Bütindünýä zähmeti goramak güni

28-nji aprel – Bütindünýä zähmeti goramak güni. Bütin dünýäde 28-nji aprel Bütindünýä zähmeti goramak hökmünde bellenilýär.  Bu sene Halkara zähmet guramasy tarapyndan döredildi.  Bu pikir...
SIZDEN GELENLER

Halkara intellektual eýeçiligiň güni

Her ýylyň 26-njy aprelinde döwletimizde iri baýramçylyk çäresiniň biri bolan Bütindünýä intellektual eýeçiligiň güni giň gerimde bellenilip geçirilýär. Bu sene 1967-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň...
SIZDEN GELENLER

Sagdynlygyň mekany- Türkmenistan

Bilşimiz ýaly, her ýylyň 7-nji aprelinde ýer- ýüzünde Bütindünýä saglyk güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär. Eýsem bu baýram haçan bellenilip başlanypdyr? Ilkinji gezek Bütindünýä saglyk...