TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklar fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ulag diplomatiýasy: milli we halkara bähbitleriň gözbaşy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň alyp barýan daşary syýasatynda ulag ulgamyna aýratyn orun degişli bolup, muny bu ugurda alnyp barylýan içeri we daşary syýasatymyzda, şeýle...

Ykdysadyýetiň möhüm ugry

Ata Watan Eserleri
 Türkmenistan dünýäde energiýa serişdelerine baý döwletleriň biridir. Elektrik energiýasyny öndürmek tutuş dünýäde iň düşewüntli önümçilikleriň biri hasaplanýar. Şundan ugur alnyp, bu pudaga maýa goýumlarynyň möçberi...