TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň 4-nji ýyl talyby.

Halkara iňlis diliniň güni

Bilşimiz ýaly, bu günki gün iňlis dili dünýä dili hasaplanýar. Iňlis dili onda gürleýänleriň sany boýunça hytaý we ispan dillerinden soňky 3-nji ýerde duran  halkara...

Halkara ýazyjylar güni

Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda dünýä edebiýatynyň altyn sahypalaryny taryhy eserleri, nowellalary, şeýle-de  goşgudyr – poemalary bilen bezeýän şahyrlarymyz , ýazyjylarymyz, umuman alanyňda edebiýat äleminiň ussatlary...