TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda açyk gapylar güni geçiriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty 2020-nji ýylyň 21–nji aprelinde sagat 1500-da instituta berkidilen Aşgabat şäherindäki 37-nji, 68-nji, 72-nji, we 76-njy orta mekdepleriniň instituta...