TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew

BSG-niň wekiliýeti Türkmenistana sapar bilen geldi

Ata Watan Eserleri
2023-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew Aşgabada iş sapary bilen BSG-a goşulmak departamentiniň müdiri Maika Oşikawa bilen...

ÝB-niň wekiliýeti bilen duşuşyk

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen...

BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň wekiliýetiniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş...

Beýik Britaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew Beýik Britaniýanyň Türkmenistanda bellenen ilçisi Stiwen Konlon bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda britan diplomaty öz...

ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň prezidenti Margareta Sederfeltiň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew bilen ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň prezidenti Margareta Sederfeltiň arasynda duşuşyk geçirildi....

«Goetzpartners» kompaniýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk barada

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew bilen Germaniýanyň “Goetzpartners” kompaniýasynyň wekiliýetiniň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşykda taraplar ikitaraplaýyn söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň...

USAID-iň wekiliýetiniň Türkmenistana sapary

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew, Aşgabada iş sapary bilen gelen, ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) Aziýa býurosynyň Dolandyryjysynyň kömekçisiniň orunbasary...

Türkmen-rus strategiki hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Galuzin bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda diplomatlar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady,...