TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow

TÜRKSOÝ : Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp çäre geçiriler

Baş Redaktor
TÜRKSOÝ Baş sekretary Sultanbaý Raýew bilen duşuşyk geçirildi. 2022-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary...

“Merkezi Aziýa-Russiýa” daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi

Ata Watan Eserleri
Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly “Merkezi Aziýa – Russiýa” formatda Daşary işler ministrleriniň bäşinji mejlisi geçirildi. Mejlise Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi, Gyrgyz Respublikasynyň daşary...

Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleri üçin agşamlyk duşuşyk

Ata Watan Eserleri
Hindistan Respublikasynyň daşary işler ministri Subramanyam Jaýşankar «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşmak üçin Nýu-Deli şäherine gelen ýolbaşçy wekiliýet üçin agşamlyk...

“Merkezi Aziýa – Russiýa”: daşary işler ministrleriniň duşuşygy

2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Daşkentde “Merkezi Aziýa – Russiýa” formatda daşary syýasat edaralaryň ýolbaşçylarynyň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlise Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi,...

Aşgabada Haj we din işleri boýunça ministriň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti geldi

Şu gün, 6-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Haj we din işleri boýunça ministri Mohammed...

Türkmenistanyň daşary işler ministri Russiýada saparda bolar

Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen gepleşikler geçirer. Bu barada “TASS” habarlar agentligi...

Türkmenistan we Owganystanyň daşary işler ministrleri onlaýn duşuşdylar

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Mohammad Hanif Atmar bilen wideokonferensiýa görnüşindäki duşuşyk geçirdi....

Türkiýe we Türkmenistan: Meredowyň Çawuşogly bilen duşuşygy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün, 2020-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikler wideokonferensiýa görnüşinde...

Türkmenistanyň we Kanadanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Kanadanyň Daşary işler ministri Fransua-Filipp Şampan bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar COVID-19...

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarif bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi, onuň...