TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň çäklerinden daşarda okamak we zähmet işini amala aşyrmak

Türkmenistanyň çäklerinden daşarda okamak we zähmet işini amala aşyrmak

vepa
Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäklerinden daşarda okamagy we zähmet işini amala aşyrmagy 1.Harby gullukda durmaýan Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň çäklerinden daşarda okap we zähmet işini amala aşyryp...