TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda Şadyýan wäşiler»

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 12-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...