TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Baş prokuraturasy

Administratiw hukuk bozulmalar barada peýdaly maglumatlar

Administratiw hukuk bozulmalary barada işlere haýsy möhletde seredilmeli? Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda bellenilşine görä, işe seretmäge ygtyýarly edara tarapyndan administratiw hukuk bozulma hakynda teswirnama...

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....