TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň at gazanan artisti Mergen Annamuhammedow

Türkmen Ýyldyzlary Ata Watanda: Siziň Ýyldyzyňyz kim?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň meşhur sungat wekilleri Ata Watanda. Ýurdumyzyň meşhur ýyldyzlary bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty ýörite söhbetdeşlikler gurnady. Ýyldyzlarymyz biziň redaksiýamyza gelip, özleriniň sungat...

Mergen Annamuhammedow: radio – alypbaryjylar üçin iň uly mekdep

Ata Watan Eserleri
Ynsana iň zerur zatlaryň biri hem hünärdir. Ýöne öz hünäriniň ussady bolmak has möhümdir. Ussatlyk bolsa ýadawsyz zähmeti we erjelligi talap edýär. Hünärinde ussatlyga ýeten...