Tag : TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRY

MEDENIÝET

Paýtagtymyzda dürli medeni çäreler geçiriler

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary paýtagtymyzda geçiriljek dürli medeni çärelere tomaşa edip bilerler. 24 – 31-nji awgust aralygynda ukrain filmleriniň hepdeligi geçiriler. Ol «Aşgabat» kinoteatrynda 17:00-da...
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 10-12-nji mart aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY 10-njy mart. 19:00. “Sen söýseň meni” 11-nji mart. 19:00 “Seniň wepaň üçin” 12-nji mart. 19:00. ““Gülki...
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-9-njy mart aralygy

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI SAZLY DRAMA TEATRY 3-nji mart. 19:00. “Päk söýgüniň güýji” 7-8-9-njy mart. 19:00. “Gülki agşamy” *** TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ...
ATAWATAN ESERLERİ

Aýal

                                                  ...
MEDENIÝET

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 26-njy iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...
MEDENIÝET

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 5-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...
JEMGYÝET

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 15-nji maýyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...
MEDENIÝET

Aşgabadyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde bu hepde

Aşgabadyň tomaşa merkezleri sungatyň muşdaklaryna öňümizdäki dynç alyş günlerinde-de täsirli çykyşlardyr eserleri hödürleýärler. «Edebiýat we sungat» gazetinde berlen bildirişe esaslanyp, paýtagtyň teatrlarynda we Döwlet sirkinde...
MEDENIÝET

Aşgabadyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Ata Watan Eserleri
Sungatyň muşdaklaryna paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda şu hepdäniň dynç alyş günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň şu günki ― 10-njy apreldäki...