TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Ata Watan Eserleri
22-nji ýanwarda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär....