TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanly talyplar

Türkmenistanyň ilçisi Kütahýa şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanly talyplar bilen duşuşmak maksady bilen Türkiýäniň Kütahýa şäherine baryp gören Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi I. Amanlyýew Kütahýa şäher häkimliginde...

Ýeňijilere jemi 10.500 Türk lirasy: Döredijilik bäsleşigi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine hödürlenen eserleri saýtymyza ýerleşdirmäge dowam edýäris. Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri Siz  “Atawatan Eserleri”...