TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistandan Owganystana ynsanperwer kömegi

Türkmenistandan Owganystana ynsanperwer kömegi

vepa
Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan we ynsanperwerlik däp-dessurlaryndan ugur alyp, goňşy Owganystan Yslam Respublikasyna ykdysady, durmuş hem-de ynsanperwer ugurlarda ýardam bermek maksady bilen,...