TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistandaky tender bäsleşiklerine gatnaşýan kompaniýalar internet arkaly guramaçylara tender ýüz tutmalaryny iberip bilerler.

Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Türkmenistanda yglan edilýän tender bäsleşiklerine gatnaşýan kompaniýalar mundan beýläk internet arkaly guramaçylara tender ýüz tutmalaryny iberip bilerler. Bu ýagdaý ýurdumyzyň degişli kanunçylyk namalaryna girizilen üýtgetmeler...