TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanda we daşary ýurtda bilim almak

Attestat bilen soňky mümkinçilik : Ankara uniwersiteti

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan,  Türkmenistan tarapyndan hem diplomy ykrar  edilýän “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna Türkiýeden giren...

Ankara Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän we bu ajaýyp şäheriň adyny göterýän Ankara uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkmenistanyň Bilim...