TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanda tebigaty goramak

Daşky gurşawy goramagyň ähmiýeti

Türkmenistanda tebigaty goramak, onuň baýlyklaryny rejeli peýdalanmak, daşky gurşawy sagdynlaşdyrmak döwlet syýasatynyň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.  2008-nji ýylda milli senenamamyza girizilen Daşky gurşawy goramagyň...