TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň resmi internet sahypasynda

Prezident saýlawlary başlady: onlaýn syn etmek mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda irden sagat 7:00-den başlap, Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlanyp, ýurduň çägindäki ähli saýlaw uçastoklary saýlawçylary kabul edip başlady. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek...