TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň täze Ilçisi akkreditirlendi

Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň täze Ilçisi akkreditirlendi

vepa
2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Oman Soltanlygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Kasim Mohamad Salim Al-Salhini (oturýan ýeri Ankara ş.) Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna özüniň...