TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türk­me­nis­tan­da iş üp­jün­çi­lik ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­me­giň hem-de tä­ze iş orun­lary­ny dö­ret­me­giň 2015 — 2020-nji ýyl­lar üçin Mak­sat­na­ma­sy­na» la­ýyk­lyk­da

5 ýylda 111 müň iş orny döredildi

Täze iş orunlaryny döretmek Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady syýasatyň esasy maksatlarynyň biridir. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen häzirki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, täze iş orunlaryny döretmek boýunça...