TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan’da internet

Türkmenistanda 294 web saýt döredildi

Baş Redaktor
Soňky döwürde Türkmenistanda yzygiderli täze saýtlar açylýar, bar bolan saýtlar täzelenýär we döwrüň talaplaryna laýyk getirilýär. Häzirki  wagtda ýurdumyz boýunça internet web-saýtlarynyň 294-si döredildi. Bu...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Türkmenistan’da internet fiyatlarında büýük indirim

vepa
Dijital ekonomiye hızlı geçiş yapan Türkmenistan’da internette büyük indirim. Türkmenistan’da telekomünikasyon hizmetlerinin kalitesinin arttırılması yönünde önemli projelere imza atılmaktadır. 2018-2024 Kalkınma Programı kapsamında Türkmenistan İletişim...