TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistana

Russiýadan Türkmenistana dostluk goldawy

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň Hökümeti Türkmenistana iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň nyşany hökmünde lukmançylyk maksatly serişdelerden ybarat bolan ynsanperwer kömegini iberdi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” saýty...

Antoniu Guterriş: Türkmenistana yzygiderli tagallalary üçin minnetdarlygymy bildirýärin

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk» atly...