TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistana getirilende we onuň çäklerinden daşary alnyp gidilende gümrük paçlary

Telekeçiler birža söwdalaryna gatnaşmazdan eksport edip biler

Baş Redaktor
Döwlet  eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslar we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler bellenen kada laýyklykda harytlary eksport etmek...