TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama

Türkmenistana dolanyp barmak üçin Şahadatnama almak

Baş Redaktor
Türkiýede bolýan Pasportyny ýitiren Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy we doldurmaly resminamalaryň nusgasy Stambul şäherindäki Türkmenistanyň Baş konsullygynyň...

Daşary ýurtda bolýan raýatlarymyz üçin: Hasaba alynmak

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary  ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň 2020-nji ýylyň 05-nji iýunynda...