TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan yeni Cumhurbaşkanı

Prezident Arif Alwi Serdar Berdimuhamedowy ynamly ýeňşi bilen gutlady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutanymyz ikiçäk söhbetdeşlik üçin dörän mümkinçilige...

Eýranyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen mähirli salamlaşyp,...

Serdar Berdimuhamedow bilen Ilham Aliýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutanymyz kärdeşi bilen bolan telefon arkaly söhbetdeşlikde...

Serdar Berdimuhmedow bilen Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Täjik Lideri döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine nobatdan...

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasy “Ruhyýet” köşgünde geçiriler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlt Howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen Prezident saýlawlarynyň jemlerine...

Serdar Berdimuhamedow bilen Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Serdar Berdimuhamedow bilen Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky  telefon arkaly söhbetdeşlikde  Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow  doganlyk Gazagystan bilen köptaraply gatnaşyklaryň ösdürilmeginde möhüm ähmiýeti bolan häzirki daşary...