TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan yeni Cumhurbaşkanı

HHR-iň Başlygy Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, deňhukuklylyk, özara hormat...

Belarus Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Milli Liderimiz kärdeşini mähirli mübärekläp, 12-nji martda geçirilen Prezident...

Ärdogan: Ýakyn wagtdaTürkiýede gadyrly myhman hökmünde kabul etmäge şatdyryn

Baş Redaktor
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi. Ol gutlag hatynda ýakyn wagtda Siziň Alyhezretiňizi Türkiýede gadyrly myhman hökmünde...

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Baş Redaktor
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si SZINPIN Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Size mähirli gutlaglaryny...

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Baş Redaktor
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň — bäsdeşlik esasynda guralan Türkmenistanyň...

Prezident saýlawlary: Daşary ýurt habar beriş serişdelerinde beýan edildi

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşynda  Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Saýlanan Prezident Serdar Berdimuhamedow ynam bildiren saýlawçylara minnetdarlyk bildirdi

Baş Redaktor
Düýn  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň — bäsdeşlik esasynda guralan Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentine Daşary ýurt Liderlerden gutlaglar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa dünýäniň birnaçe ýurtlarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylaryndan gutlaglar geldi. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijeleriniň halk köpçüligine ýetirilmeginiň yz ýany dünýäniň...

BMG Baş Sekretary Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Baş Redaktor
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş Türkmen döwletiniň täze saýlanan Baştutanyny   Serdar Berdimuhamedowy saýlawlarda ynamly gazanan ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa bu möhüm...

Serdar Berdimuhamedow bilen Nikol Paşinýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Dostlukly döwletiň Hökümetiniň ýolbaşçysy türkmen Liderini Prezident saýlawlarynyň...