TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň beýleki ýurtlaryna, şol sanda Türkmenistan bilen Türkiýe arasyndaky uçar gatnawlarynyň birnäçe aý öň togtadylandygy hemmämize mälimdir. Türkiýäniň beýleki ýurtlara ýagny, halkara uçuşlaryň başlandygyny göz...