TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan seçimler

Türkmenistanyň saýlawlary geçirmek boýunça topara degişli işleri geçirmek tabşyryldy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk etdi....

Halk Maslahaty: 30 ýyllyk maksatnama kabul edildi

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde...