TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany

Ýeňijilere gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy

vepa
Şu gün paýtagtymyzdaky Milli Söwda Merkezinde “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Nebit-gaz” gazetiniň redaksiýasynyň, “Dragon Oýl” (Türkmenistan) Ltd.”...

Ankara şäherinde futbol bäsleşigi geçirildi

vepa
ürkmenistanda 2019-njy ýylyň “Türkmenistan –rowaçlygyň Watany” ýyly diýlip yglan edilmegi we her ýylyň 5-nji apreli – 5-nji maýy aralygynda geçirilýän “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin...

Türkmen metbugatynda-19.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan we Bahreýn özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mümkinçiligini artdyrýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Patyşa Hamad Bin Isa Al...

8 Mart Gutlagy :Türkmenistanyň enelerine ähli gelin-gyzlaryna

vepa
Eziz eneler! Mähriban gelin-gyzlar! Sizi tebigatyň, jümle-jahanyň oýanyp, gözelligi, ýakymlylygy, ajaýyplygy bilen göwünlere ylham-joşgun paýlaýan bahar paslynyň ilkinji günlerinde giňden hem-de dabaraly bellenýän Halkara zenanlar...

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...

Türkmen metbugatynda-12.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene», (TDH)....