TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi

Halk Maslahaty: Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz, Halk Maslahaty Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän ählihalk forumyny açyp, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlikleri barada maksatnamalaýyn çykyşyny amala aşyrdy. Milli...

Türkmenistanyň Prezidenti: «Nebitgaz pudagynda çig maly gaýtadan işleýän zawodlary gurmak zerur»

Ata Watan Eserleri
14-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanymy Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz pudagy boýunça çig maly gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda degişli...