TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmenistan News

Türkmen telekeçileri täze şertnamalar baglaşdy

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň we maslahaty geçirilýär. Häzirki wagtda bu birleşme ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 27 müňden gowragyny özünde...

Aşgabat-Minsk ugry boýunça uçar gatnawy meýilleşdirilýär

IATA halkara kadalaryna laýyklykda, uçar gatnawlarynda tomusky möwsüm mart aýynyň ahyrynda başlanýar we oktýabr aýynyň soňky şenbe gününde tamamlanýar. 2022-nji ýylda bu günler 27-nji mart...

Aşgabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy amala aşyryldy

Şu gün “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Aşgabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçildi. Russiýanyň ilçihanasynyň...

Türkmenistan  “John Deere” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. “John Deere”...

«Aşgabat-siti»: maslahat beriji kompaniýalary üçin halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynda sanlylaşdyrmagyň ýokary tehnologiýaly ulgamyny ornaşdyrmak üçin bu ugurda baý tejribesi bolan maslahat beriji kompaniýalary işe çekmek...

«Aşgabat-siti» üçin Halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň ýerleşjek ýeriniň inžener-geologik gözleg işlerini toplumlaýyn geçirmek üçin bu ugurda baý tejribesi bolan ýöriteleşdirilen kompaniýany işe çekmek...

Türkmenistandan Russiýa 32-nji uçar gatnawy amala aşyryldy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi saýtynda bellenilýär. Şu gün, ýagny 24-nji...

Türkmenistanyň 88 kärhanasy Russiýa pomidor we burç eksport eder

Russiýa Federasiýasynyň Weterinariýa we fitosanitar gözegçilik boýunça federal gullugy (Rosselhoznadzor) 2021-nji ýylyň 10-njy dekabryndan Türkmenistanyň 88 kärhanasyna Russiýa Federasiýasyna pomidor we burç ýerlemek babatda çözgüt...

Ýük daşamak üçin alynýan ýygymlar hem-de tölegler bellenildi

Ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek hem-de ulag ulgamynyň halkara gatnawlarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň...

Hormatly Prezidentimiz: bahalaryň ýokarlanmagyna ýol berilmeli däl

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow söwda ulgamynyň ösdürmek babatda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Bu maslahatda bu ugra gözegçilik edýän degişli edaralaryň ýolbaşçylaryna birnäçe tabşyryklar...