TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan Koreýa Respublikasyna ilçi belledi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda

Türkmenistan Koreýa Respublikasyna ilçi belledi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan Koreýa Respublikasyna ilçi belledi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, Begenç Orazmyradowiç Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejesi berildi. Şol...