TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmenistan international tender

Gruziýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Gruziýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”...

Aşgabat-Stambul uçar gatnawy ýerine ýetirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny ýerine ýetirýär Bu barada Stambulyň halkara howa menziliniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär....

Stambul-Türkmenabat uçar gatnawy amala aşyrylýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Stambulyň halkara howa menziliniň resmi internet sahypasynda bellenilip...

Türkmenistandan Russiýa 16-njy ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip...

“Tatneft” kompaniýasynyň şahamçasyndan bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Tatarystanyň “Tatneft” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy kanselýariýa we hasaplaýjy tehnikalar, öý himiki serişdeleri hem-de gurluşyk materiallaryny satyn alynmagyna degişli bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

TNGIZT-den A-98 marka benzin üçin halkara bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy A-98 marka benziniň satyn alynmagyna degişli halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.   Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabryndan 20 günüň...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Italiýanyň ENI kompaniýasyndan bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Gaz lift kompressorlaryny we dizel hereketlendirijini 15W40 belgili senagat çalgy ýaglary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edildi. Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabryna, sagat...

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­ginden möhüm bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­sy esa­syn­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Baý­ra­ma­ly et­ra­by­nyň çä­gin­de tä­ze des­ga­lar we bi­na­lar top­lu­my­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Bek­re­we şä­her­çe­sin­de 5 gat­ly,...