TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan ihale

Üns beriň! döwlet kärhanalary ynançly dolandyrmaga berilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Energetika ministrliginiň «Türkmenbaşynyň asma ýoly» we Aşgabat şäher häkimliginiň «Türkmenbaşynyň ertekiler dünýäsi» döwlet kärhanalaryny hususy taraplara ynançly dolandyrmaga bermek boýunça...

“Tatneft” kompaniýasynyň şahamçasyndan bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Tatarystanyň “Tatneft” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy kanselýariýa we hasaplaýjy tehnikalar, öý himiki serişdeleri hem-de gurluşyk materiallaryny satyn alynmagyna degişli bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

TNGIZT-den A-98 marka benzin üçin halkara bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy A-98 marka benziniň satyn alynmagyna degişli halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.   Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabryndan 20 günüň...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Italiýanyň ENI kompaniýasyndan bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Gaz lift kompressorlaryny we dizel hereketlendirijini 15W40 belgili senagat çalgy ýaglary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edildi. Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabryna, sagat...

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­ginden möhüm bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­sy esa­syn­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Baý­ra­ma­ly et­ra­by­nyň çä­gin­de tä­ze des­ga­lar we bi­na­lar top­lu­my­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Bek­re­we şä­her­çe­sin­de 5 gat­ly,...