TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan howa maglumaty

Birža täzelikleri: 40 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Kipriň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň...

Howa maglumaty: 19-25-nji aprel aralygy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Howa Maglumaty : 18 Aprel 2021

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 17-nji Aprelde sagat 20:00-den 18-nji Aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak  howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumat gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” Habarlar...