TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan: howa giňişligini

Türkmenistan: howa giňişligini peýdalanmaga mümkinçilik berýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi aşakdakylar barada habar berýär. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda aglaba ýurtlar özleriniň Owganystandaky raýatlarynyň bu ýurtdan guramaçylykly çykarylmagyna girişdiler. Şunuň bilen...