TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmenıstan haberler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşy

Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy! Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary we deputatlar! Gadyrly watandaşlar! Hormatly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, şu belent münberden...

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen prezident saýlawlaryna ynamly ýeňiş gazanan Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine resmi taýdan girişdi. Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara

Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara geçirildi. Bu gün Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň taryhyna ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan we asyrlaryň dowamynda emele...

BAE-niň wise-premýeri Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda telefon...

Bahreýniň Patyşasy Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, häzirki döwürde täze many-mazmuna...

HHR-iň Başlygy Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, deňhukuklylyk, özara hormat...

Belarus Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Milli Liderimiz kärdeşini mähirli mübärekläp, 12-nji martda geçirilen Prezident...

Ärdogan: Ýakyn wagtdaTürkiýede gadyrly myhman hökmünde kabul etmäge şatdyryn

Baş Redaktor
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi. Ol gutlag hatynda ýakyn wagtda Siziň Alyhezretiňizi Türkiýede gadyrly myhman hökmünde...

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Baş Redaktor
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si SZINPIN Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Size mähirli gutlaglaryny...

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Baş Redaktor
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň — bäsdeşlik esasynda guralan Türkmenistanyň...