TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrmaga öz saldamly goşandyny goşýan Türkmenistan-Türkiýe işewürler geňeşi özüniň nobatdaky onlaýn duşuşygyny geçirdi.

Türkmen-türk işewürler geňeşiniň duşuşygy geçirildi

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrmaga öz saldamly goşandyny goşýan Türkmenistan-Türkiýe işewürler geňeşi özüniň nobatdaky onlaýn duşuşygyny geçirdi. Türkmenistan-Türkiýe işewürler geňeşiniň türk tarapyndan ýolbaşçysy,...