TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi

Zerewşan-Garagum geçelgesiniň şahalary ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürlener

«Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň we Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň arasynda Beýik Ýüpek ýolunyň Zerewşan-Garagum geçelgesiniň şahalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy mirasynyň...

Kitap okamagyň peýdalary

Kitap okamak adamy diňe bir gerekli maglumatlar bilen üpjün etmän, eýsem adamyň içki dünýäsini baýlaşdyrýar. Biz – ynsanlar, bedenimiz üçin gerek bolan witaminlere baý ir-iýmişleri...

Taryhy nazaryýetde parlament

Dr.Döwran Orazgylyjov
«Parlament» diýen halkara hukuk düşünjesine  taryhy nazaryýet bilen seredenimizde, etimologiýa taýdan fransuz[1]/[2] sözünden gelip çykan bu sözüň türkmen[3], umuman türki dillerde[4] aňladýan esasy leksiki manysy...

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary Izmirde tanyşdyryldy

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu dabara iki doganlyk döwletiň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň has-da pugtalanýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi....

Türkmen Lideriniň kitabyna Türkiýede uly gyzyklanma

vepa
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döreden “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitaby okyjylar jegyýetçiliginde giň seslenme döretdi. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň Beýik Ýüpek...