Tag : Türkmenistan-Azerbaýjan Respublikasy-Türkiýe Respublikasy döwlet Baştutanlary derejesindäki üçtaraplaýyn sammite taýýarlyk görülýär

DÜNÝÄ

Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üçtaraplaýyn sammite taýýarlyk görülýär

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda metbugat ýygnagy geçirildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem gatnaşan metbugat ýygnagynda...