TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmeniň milli ýörelgeleri hakynda dürler hazynasy

Türkmeniň milli ýörelgeleri hakynda dürler hazynasy

Ata Watan Eserleri
Ýadymyzda bolsa, geçen aýyň başlarynda dörediji Liderimiz täze «Türkmeniň döwletlilik ýörelgeleri» atly kitabyny ýazyp tamamlandygyny halk köpçüliginiň dykgatyna ýetiripdi. Her jümlesini altyna gaplaýmaly şol kitap...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...