TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmeniň ak öýi» binasy

Bäsleşik: 3000 orunlyk sadaka jaýyny gurmak

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Mary welaýat häkimliginiň buýurmagynda Mary şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda täze 3000 orunlyk sadaka jaýyny gurmak boýunça BÄSLEŞIK yglan...

Daşoguzda «Türkmeniň ak öýi» gurulýar

Daşoguz welaýat merkeziniň günorta künjeginde gurulýan üç müň orunlyk «Türkmeniň ak öýi» binasy hem-de şonça orunlyk sadaka jaýynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar ― diýip,...