TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmengaz» döwlet konsernleri

Türkmenistan Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek işine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça toparyň halkara gepleşikleriniň ikinji tapgyry öz işine başlady. Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlis şu ýylyň 11-nji sentýabrynda anna güni tamamlanar....

Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna muzdsuz harytlar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbe öwrülen goňşuçylyk we dostlukly hyzmatdaşlykdan ugur alyp, şeýle hem özara hormat goýmak we goldaw bermek ýörelgelerine esaslanyp, Russiýa Federasiýasyna...