TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Türkmengaz” döwlet konserniniň

Türkmen-katar işewürlik gatnaşyklary ösdüriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Katar Döwletiniň Söwda-senagat edarasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi.  Türkmen tarapyndan wideoarkaly maslahata Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy, «Türkmengaz»...

“Petronas” kompaniýasy nebit çykarýan platformasyny Hazar deňzine goýberdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Hazar deňziniň türkmen bölegini iş alyp barýan Malaýziýanyň “Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy “GDDP-A” (Garagol-Deňiz burawlaýyş platformasy) platformasyny deňze goýberdi. Bu barada “orient.tm”...

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň desgalary açyldy

Baş Redaktor
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda baky Bitaraplygymyzyň şany 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlup, ulanmaga berlen durmuş-medeni maksatly...