TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Türkmendermansenagat” birleşiginiň “Buýan” obasenagat toplumynyň düzüminde glisirrizin turşusynyň önümçiligi boýunça kärhananyň gurluşygy

Glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygyna girişilýär

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde “Türkmendermansenagat” birleşiginiň “Buýan” obasenagat toplumynyň düzüminde glisirrizin turşusynyň önümçiligi boýunça kärhananyň gurluşygy boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat...